Secretaría

Información

Documentación Académica

Unha vez realizada a matrícula, debes ler a Guía do Alumnado, na que se atopa toda a información necesaria para o comezo da túa formación na Escola. Tamén terás que consultar o horario do teu grupo, así como o calendario escolar.

Lembra que está a túa disposición para descarga outra documentación sobre a xestión da Escola, como o Proxecto Funcional e o Plan Anual, e as normas de evacuación do Centro, no caso de producirse unha emerxencia.

Mira con calma esta información antes do comezo das clases!

Recoñecemento de créditos 2024-25

Alumnado que cursa Ensinanzas Superiores

Para realizar a solicitude, débese cumprimentar dixitalmente o seguinte modelo de solicitude e entregalo impreso e asinado na Secretaría da Escola no momento de facer a matrícula. Tamén é preciso enviar a documentación a: formacion.escola.arte.pablo.picasso@edu.xunta.gal (data límite: 30 de setembro de 2024)

Modelo de solicitude de recoñecemento curso 2024-25

Alumnado que cursa Ensinanzas Profesionais,

Procedemento de convalidacións de módulos de ciclos formativos de grao medio e grao superior de Artes Plásticas e Diseño (pendente de abrir o prazo de solicitude para o curso 2024/25)

https://sede.educacion.gob.es/comunes/saliendo.html?destino=https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/05/050120/ficha/050120-2023-alumnos.html

Xornadas acollemento alumnado Curso 2023-2024

Luns 11 de setembro de 2023, sesión de acollemento co Equipo Directivo:

 • 10:00 – 1º Curso Ensinanzas Profesionais (Ciclos)
 • 11:00 – 2º Curso Ensinanzas Profesionais (Ciclos)
 • 12:00 – 1º Curso Ensinanzas Superiores
 • 13:00 – 2º, 3º e 4º Curso Ensinanzas Superiores

Martes 12 de setembro de 2023, sesión cos Departamentos de Formación:

 • 10:00 – EEAAPP Dourado, Escultura, Cerámica e Madeira
 • 11:00 – EEAAPP Ilustración e Fotografía
 • 12:00 – EEAASS Deseño Gráfico
 • 13:00 – EEAASS Deseño de Interiores

Mércores 13 de setembro: comezo das sesións lectivas segundo os horarios publicados.

División dos grupos 2023-24

EE.SS. DESEÑO GRÁFICO:

 • 1º A: de AB a LIA – 1º B: de LIC a ZU
 • 2º A: de AB a LOP – 2º B: de LOR a ZU
 • 3º A: de AB a FO – 3º B: de FR a ZU

DESEÑO DE INTERIORES:

 • 1º A: de AB a JUA – 1º B: de JUC a ZU
 • 2º A: de AB a JAO – 2º B: de JAP a ZU
 • 3º A: de AB a GUA – 3º B: de GUB a ZU

ILUSTRACIÓN:

 •  1º A: De AB a LAH – 1º B: De LAI a ZU
 • 2º A: De AB a Gonzalez Troi – 2º B: De Gonzalez Trua a ZU

FOTOGRAFÍA:

 • 1º A: de AB a LOB – 1º B: de LOC a ZU
 • 2º A: de AB a LUA – 2º B: de LUB a ZU

Información

Normas en caso de evacuación do Centro