Escola de Arte e Superior
de Deseño Pablo Picasso

Oferta Formativa

Queres estudar na EASD Pablo Picasso?

Ensinanzas artísticas superiores

Ensinanzas artísticas profesionais

Oferta modular

Cita Previa

Para realizar calquera trámite na Secretaría da Escola é preciso solicitar cita previa. O horario de atención é de luns a venres, de 9 a 14h.

Solicitar cita previa

Axenda

Actualidade

FCT

Formación en centros de traballo

Tanto as Ensinanzas Superiores de Deseño (Gráfico e Interiores) como as Ensinanzas Profesionais (Ilustración, Fotografía, Escultura e Dourado) contan no seus últimos cursos cun módulo de Formación en Centros de Traballo.

Este módulo é obrigatorio dentro de cada especialidade, e o seu obxectivo é que o alumnado complete a súa formación nunha empresa, taller, estudo, etc… Para elo, a Escola conta cun catálogo de empresas coas que ten asinado un convenio de colaboración.

Formación en empresas

Traballos do alumnado

Portfolio

Consellería de cultura, educación e universidade

A oferta formativa da EASD Pablo Picasso denomínase “Ensinanzas de Réxime Especial”. Pódese consultar toda a información na páxina web da Consellería de Educación.

Logo AENOR-certificado

A rede de EASD de Galicia está certificada por AENOR ER-0225/2019 na ISO 9001