O alumnado de Ensinanzas Superiores de Deseño de Interiores e Gráfico, que solicitou beca 2018-19, deberá presentar a credencial da concesión ou denegación da mesma dentro dos quince días seguintes á súa recepción na oficina da EASD.

No caso de non acadar a exención, deberán aboar as taxas da matrícula.