Ábrese o prazo para a inscrición no proceso de acceso e admisión ás ensinanzas superiores de deseño para o curso 2016/17.
O prazo para a inscrición na proba de madureza para aqueles aspirantes que non estean en posesión do título de Bacharel rematará o 30 de maio. Mentres que o prazo para a inscrición para o acceso e admisión do alumnado rematará o 7 de xuño.
É interesante informar que as taxas, segundo o Decreto 89/2013 do 13 de xuño, para estas probas de acceso e admisión son de 64,00 euros.

Información