Documento coas medidas excepcionais pola Covid-19 na EASD Pablo Picasso

Prácticas en empresas (FCT-PE)

Calendario escolar modificado pola Covid-19

Probas finais maio Deseño de Interiores Covid-19

Probas finais xuño Deseño de Interiores Covid-19

Probas finais maio Deseño Gráfico Covid-19

Probas finais xuño Deseño Gráfico Covid-19

O calendario final de probas dos Ciclos Formativos de Grao Superior non sufre modificacións, podedes consultalo no menú Secretaría | Administración EEAAPP.