Normativa para o desenvolvemento do proxecto integrado na convocatoria ordinaria do curso 2017-2018