Momento no que se coñece o vencedor do concurso e se fai entrega do premio