Os alumnos recén graduados tanto de Ensinanzas Artísticas Profesionais como Ensinanzas Artísticas Superiores poden solicitar un periodo de prácticas baixo o programa Erasmus.
A solicitude entregarase na secretaría da EASD Pablo Picasso, do 17 ao 20 de Xuño de 2019.
Información sobre a convocatoria para alumnados recén graduado
Solicitude Erasmus para alumnado recén graduado