Apertura dun novo plazo para o acceso ao Ciclo Superior de Fotografía: luns 18 e martes 19 de setembro na EASD Pablo Picasso.

Pódese acceder por unha destas vías:

 •  Acceso directo:
  • Calquera título de Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño da familia profesional artística de Comunicación gráfica e audiovisual, ou título declarado equivalente,
  • Título de Bacharel, na modalidade de artes, ou de Bacharelato artístico experimental,
  • Título superior de Artes Plásticas
  • Título Superior de Deseño nas súas diferentes especialidades, ou títulos declarados equivalentes,
  • Título Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais, nas súas diferentes especialidades,
  • Licenciatura en Belas Artes, Arquitectura o Enxeñaría técnica en Deseño Industrial.
 •  Proba específica 
  • Proba específica de acceso superada á familia profesional artística de Comunicación gráfica e audiovisual

Poden obter máis información no apartado Oferta Educativa da web da EASD Pablo Picasso

Para calquera dúbida pode chamar ao 981225396.