O alumnado de Ensinanzas Superiores de Deseño de Interiores e Deseño Gráfico, que solicitou a beca 2016-17, deberá presentar a credencial da concesión ou denegación da mesma, dentro dos quince días seguintes á súa recepción na oficina da EASD. No caso de non acadar a exención deberán aboar as taxas da matrícula.