Calendario de Inicio de Curso 2016/17

Calendario Incio de Curso 2016/17

Achégase un resumo coas datas máis importantes de cara ao inicio do vinderiro curso 2016/17

Calendario Inicio de Curso 2016/17