Contacto - persona enviando un mensaje

Calidade

Calidade

Dpto. de Calidade e Promoción das Ensinanzas

Contacto:
Antia Salgado Mesa
Teléfono: 981 22 53 96
antiasalgado@edu.xunta.gal

O Sistema de Xestión de Calidade (SXC) recolle e desenvolve as diferentes actuacións en materia de mellora das actividades docentes, investigadoras e de xestión da EASD Pablo Picasso. O Sistema tamén atende aos procesos de avaliación para a verificación e acreditación das súas titulacións segundo o disposto na lexislación vixente.

Os modelos documentais adaptados ao SXC da EASD Pablo Picasso pódense descargar dende este espazo.

Calidade

Suxestións

Coa intención de coñecer o grao de satisfacción dos usuarios con respecto á EASD Pablo Picasso, poñemos á súa disposición o seguinte formulario dirixido ao alumnado ou persoas que non formen parte da comunidade educativa (futuro alumnado, proveedores…).

  • Felicitación: manifestación de satisfacción pola calidade do servizo prestado.
  • Suxestión: idea que se lle aporta á Dirección da EASD Pablo Picasso con ánimo construtivo para a súa mellora.
  • Queixa: mostra de insatisfacción sobre aspectos nos que a Dirección da EASD non ten contraídos compromisos debidos ao SXC (Sistema de Xestión da Calidade) ou legais.

Enviar Felicitación, Suxestión ou Queixa

*As RECLAMACIÓNS (referentes a cualificacións, validacións, etc…) xestionaranse segundo a normativa vixente, polo que non se poden cursar a través deste formulario.