O vindeiro luns, 26 de setembro, no Salón de Actos, haberá unhas charlas informativas sobre o proceso de prácticas en empresa, estudos e talleres do curso 2022/23.
A charla para as EE.AA.SS será ás 11:30 horas e a charla para EE.AA.PP ás 12:30 horas.

Está convocado todo o alumnado de 4º curso das ensinanzas artísticas de deseño (interiores e gráfico) matriculado na disciplina de Prácticas de empresa é o alumnado de 2º curso das ensinanzas artísticas profesionais (Escultura, Dourado, Fotografía e Ilustración) matriculado no módulo de Formación en Centros de Traballo.