Conferencia do profesor Vitor Varao sobre eco-arquitectura. Xoves 28 de setembro ás 11 horas