O vindeiro venres 3 de febreiro de 2017 ás 11 horas terá lugar unha reunión co coordinador de prácticas para os Estudos Superiores de Deseño Gráfico e de Interiores. Os alumnos deberán cubrir un formulario de datos persoais.