Estas normas afectan aos ciclos LOXSE que se relacionan a continuación:

  • CM Dourado e policromía artísticas.
  • CS Artes aplicadas á escultura.

Matrícula

  1. So poderán ser avaliados na O/PF aqueles alumnos que teñan superados tódolos módulos que compoñen o C.F., incluído o de “Formación en empresas, estudios ou talleres”.
  2. Os alumnos dos CC.FF. deberán formalizar a inscrición na O/PF no impreso que se lles facilitará na secretaría da Escola e recollera información necesaria. En dito impreso deberán sinalar os profesores titores do seu O/PFC da súa preferencia, que pertencerán o equipo docente do seu ciclo formativo ou de outro ciclo da mesma familia profesional.
  3. A xestión anterior faraa o alumno de xeito persoal na oficina da Escola, de 10 a 13 horas entre os días 9 e 13 de outubro de 2017.

Normativa en PDF (642 KB)