Normativa PF setembro 2017

Normativa a seguir polos alumnos que cursen a Obra/Proxecto Final dos ciclos medio e superior LOXSE