O alumnado de Ensinanzas Superiores de Deseño de Interiores e Deseño Gráfico que teñan solicitada a beca do MEC 2021-2022 deberá presentar a credencial da concesión ou denegación da mesma.

A presentación da credencial deberá realizarse na oficina da EASD dentro dos 15 días seguintes á súa recepción.

No caso de non acadar a exención deberán aboar as taxas da matrícula.