A Escola de Arte e Superior de Deseño Pablo Picasso da Coruña organiza neste ano académico
2018-19 dous cursos de Gravado Artístico impartido polo profesor Javier L. Vila.

Cada unha destas actividades ten unha duración total de 30 horas

Ámboslos dous cursos son gratuítos e o centro aportará o material básico e imprescindible, agás o papel de estampación e as ferramentas persoais.

O número de prazas para cada un destes cursos serán de 10, as clases serán os martes e xoves
desde as 18 a 21 horas. Para poder asistir a estas actividades é precisa unha inscrición en tempo e forma
nas oficinas da escola.

Unha vez rematado o curso, entregarase un certificado de asistencia e aproveitamento.

Curso: A obra gráfica e as súas posibilidades

A quén vai dirixido:

Estará reservado unicamente para o alumnado matriculado na escola, agas o alunmado do
primer curso, en calquera especialidade e sempre que no coincidan cos horarios dos seus grupos.
O curso é eminentemente práctico e cada alumno traballará ao seu ritmo e na técnica apropiada para o
seu proxecto ou obxectivos.

Inscrición:

Os días 28, 29 e 30 de xaneiro na oficina da EASD Pablo Picasso, en horario de 10 a 14 horas e de
16 a 18 horas. Deberase presentar un formulario debidamente cumprimentado.

Número de prazas e Selección:

A selección das dez prazas ofertadas establecerase pola
cualificación do expediente académico.

Matrícula:

Días 4 e 5 de febreiro na oficina da EASD Pablo Picasso, en horario de 10 a 14 horas.

Horario do curso:

Martes e xoves, entre o 7 de febreiro e o 14 de marzo , en horario de 18 a 21 horas.

Curso: Gravado electroquímico de baixa toxicidade

 A quén vai dirixido:

Ofertase a calquera persoa maior de 18 anos que non estea matriculada na escola nin sexa persoal
da EASD Pablo Picasso. O curso é eminentemente práctico e investigativo, cada alumno traballará ao
seu ritmo e na técnica calcográfica apropiada aos seus obxectivos .

É aconsellable ter uns coñecementos básicos de gravado para a realización e aproveitamento deste curso.

Inscrición:

Os días 25 de febreiro ao 1 de marzo na oficina da EASD Pablo Picasso, en horario de 10 a 14 horas e de
16 a 18 horas. Deberase presentar un formulario debidamente cumprimentado e unha copia do DNI.

Número de prazas:

10

Proba de selección:

Terá lugar o luns, 11 de marzo en horario de 18 a 20,30 horas. Para a proba de
selección será preciso traer un lapis ou grafito.

Matrícula:

Días 14 e 15 de marzo na oficina da EASD Pablo Picasso, en horario de 10 a 14 horas.

Horario do curso:

Martes e xoves, entre o 21 de marzo e o 30 de abril, en horario de 18 a 21 horas.

Descargar formularios de inscripción e información