34 por cento non presencial, 4%titorias, 62% presencial