4% das horas adicadas a titoría, 48% horas presenciais, e o restante 48% non presenciais