Convócanse tres prazas de representantes do claustro, catro prazas de representantes do alumnado e una praza de representantes de administración e servizos.

A presentación de candidaturas está aberta desde o luns 14 de novembro ata o 23 de novembro de 2016 en horario de 10 a 13 horas na oficina da EASD, onde se poderá recoller e cubrir o impreso de solicitude.

Proceso electoral á Xunta de Escola en formato PDF (32KB)