Empresas

Empresas

Empresas

Formación en Centros de Traballo (FCT)

Tanto as Ensinanzas Superiores de Deseño (Gráfico e Interiores) como as Ensinanzas Profesionais (Ilustración, Fotografía, Escultura e Dourado) contan no seus últimos cursos cun módulo de Formación en Centros de Traballo.

Este módulo é obrigatorio dentro de cada especialidade, e o seu obxectivo é que o alumnado complete a súa formación nunha empresa, taller, estudo, etc… Para elo, a Escola conta cun catálogo de empresas coas que ten asinado un convenio de colaboración.

Departamento de relación con empresas, estudos ou talleres

Teléfono: 981 225 396
Email: escola.arte.pablo.picasso@edu.xunta.es

Se che interesa que a túa empresa colabore coa formación do noso alumnado, podes ampliar a información neste enlace o solicitar máis información no seguinte contacto.

Se eres parte do alumnado amplia a información na seguinte páxina.

FCT Alumnado

Aral Antigüedades
Bombo Estudio de diseño y publicidad
Logotipo Caja de Luz
Logotipo CLC Arquitectura
Logotipo Demo Editorial
IDEA
Patrice art
quattro idcp
Logotipo Santomé
Logotipo Smile
Taller & Co
Logotipo Xaniño
Trébore