FCT Alumnado

FCT Alumnado

Ensinanzas superiores

A disciplina de prácticas externas desenvolvese no Curso 4º e o seu obxectivo é a aplicación e complementación das competencias profesionais adquiridas no centro educativo. O marco normativo que regula este módulo é:

Titor Deseño Gráfico: Jorge Couceiro García
Titor Deseño de Interiores: Gumersindo Gómez Fernández

Deseño Gráfico
Deseño de interiores

FCT Alumnado

Ensinanzas profesionais

O módulo profesional de FCT é un bloque coherente de formación profesional que se desenvolve en empresas ou institucións en situacións reais de traballo. Este módulo ten carácter obrigatorio en todos os ciclos formativos e desenvolverase procurando aplicar as competencias profesionais adquiridas no centros educativos, complementadas con aquelas previamente identificadas entre as actividades produtivas do centro de traballo. O marco normativo que regula este módulo é:

Titor Dourado: Carlos Isla
Tutora Escultura: Marta Gómez Piñeiro
Tutora Fotografía: Antía Otero
Tutor ilustración: Javier Macho

Alumno dibuxando no cilo de ilustración da Escola de Arte e Superior de Deseño Pablo Picasso
Fotografía
Escultura
Dourado

Bolsa de emprego

A Bolsa de emprego da Rede de Escolas de Arte e Superiores de Deseño de Galicia ten o propósito de facilitar a inserción laboral do alumnado egresado e do alumnado matriculado poñéndoo en contacto co tecido empresarial a través dunha plataforma, de publicación e procura de ofertas, totalmente gratuita.

Inscríbete e mantente informado/a de oportunidades laborais a nivel europeo.