Alumno dibuxando no cilo de ilustración da Escola de Arte e Superior de Deseño Pablo Picasso