18 ao 22 de xaneiro de 2016

Dos luns 18 de xaneiro ao venres 22, levarase a cabo a avaliación final  ordinaria para o 4º curso das Ensinanzas Superiores de Deseño, nos horarios establecidos polas correspondentes coordinadoras. A data de publicación das calificacións será o martes 26 de xaneiro de 2016.

Nas mesmas datas, procederase á avaliación parcial de 1º, 2º e 3º, segundo os horarios indicados polos docentes de cada disciplina.