Publícase a listaxe de aspirantes que quedan exentos de realizar a proba específica de acceso aos Ciclos Formativos para o vindeiro curso por experiencia laboral.