Cartel onde se indican as conferencias que se impartirán o día da inauguración da exposición.