Fondos

Os fondos da biblioteca da EASD Pablo Picasso están formados por máis de 3.600 rexistros bibliográficos. A distribución está feita por seccións (como artes aplicadas) e dentro de cada sección se poden atopar varios apartados (como dourado, pedra ou madeira, etc).

3.615

REXISTROS BIBLIOGRÁFICOS

SECCIÓNS:
 • CDU: 0 – Xeneralidades: enciclopedias, dicionarios, guías e atlas.
 • CDU: 004 – Informática: manuais de software.
 • CDU: 06 – Material Audiovisual: DVD e CD.
 • CDU: 34 – Lexislación e Orientación laboral: lexislación, manuais de FOL, Organización Industrial…
 • CDU: 5 – Ciencias aplicadas ás artes: matemáticas, física, química.
 • CDU: 7 – Arte: enciclopedias, historia, teoría, monográficos.
 • CDU: 7 – Ilustración: álbums, comic, monográficos, recompilatorios, teoría…
 • CDU: 73 – Escultura: historia, teoría, técnica, monográficos…
 • CDU: 730 – Artes aplicadas: dourado, forxa, gravado, madeira, pedra, cerámica…
 • CDU: 74 – Debuxo artístico: manuais.
 • CDU: 75 – Debuxo técnico: manuais.
 • CDU: 747 – Deseño de interiores: deseño de xardíns, monográficos, teoría, técnica, normativa, proyectos (monografías), recompilatorios (anuarios, revistas, compendios,catálogos exposicións), traballos fin de estudos.
 • CDU: 766 – Deseño gráfico: monográficos, teoría, técnica, proyectos (monografías), recompilatorios (anuarios, revistas, catálogos exposicións), traballos fin de estudos.
 • CDU: 77 – Fotografía: historia, monografías, recompilatorios (anuarios, revistas, catálogos, exposicións), teoría, técnica.
 • CDU: 791 – Audiovisual: manuais, monográficos e recompilatorios relacionados co cine e o vídeo, películas…
 • CDU: 9 – Historia: Historia das Escolas de Arte, Historia da Coruña, Historia de España, Historia de Galicia, Historia de Mundial…
 • Catálogos: exposicións de pintura, escultura e outros.
 • Revistas: Nós, Galega do Ensino, Bellas Artes, Goya, Visual, Tectónica, Restauración y Rehabilitación.