Cartel das III Xornadas de Arte e Deseño organizadas pola EASD Pablo Picasso