Contacto - persona enviando un mensaje

Información e contacto

EASD Pablo Picasso

Contacto

Horarios:

A EASD abre de luns a venres de 8:45 a 21:15 horas.

Os períodos de docencias serán: Luns de 11:00 a 21:00 horas e de martes a venres de 9.00 a 21.00 horas.

O horario de atención ao público na administración do centro será de 9:00 a 14:00 horas.

En período de vacacións a EASD permanecerá aberta para atención ao público, segundo o seguinte calendario:

A) Do 11 de xullo ao 29 de xullo de 2022: a EASD abrirá desde as 10:00 ás 13:30h.
B) Do 1 ao 12 de agosto de 2022: a EASD pechará por traballos de mantemento. A Dirección habilitará o teléfono
604 051 819 para xestións urxentes. O horario de atención telefónica será desde as 10:00 ás 13:00h.
C) Do 16 ao 31 de agosto de 2022: (Actualización) Por motivos alleos á Escola, durante este período estará pechada.
D) Do 1 ao 2 de setembro de 2022: a EASD abrirá desde as 9:00 ás 15:00h
E) Desde o 5 de setembro de 2022: A EASD abrirá desde as 8:45 ás 21:15h

Os Pelamios 2, 15001 A Coruña | Tlf: 981 225 396 | Fax: 981 228 078 |  escola.arte.pablo.picasso@edu.xunta.es

Solicitar cita previa