Secretaría

Información

Documentación Académica

Unha vez realizada a matrícula, debes ler a Guía do Alumnado, na que se atopa toda a información necesaria para o comezo da túa formación na Escola. Tamén terás que consultar o horario do teu grupo, así como o calendario escolar.

Lembra que está a túa disposición para descarga outra documentación sobre a xestión da Escola, como o Proxecto Funcional e o Plan Anual, e as normas de evacuación do Centro, no caso de producirse unha emerxencia.

Mira con calma esta información antes do comezo das clases!

Recoñecemento de créditos 2021-22

Información

Xornadas acollemento alumnado Curso 2021-2022

Información

División dos grupos

EE.SS. DESEÑO GRÁFICO:

  • 1ºDG-A: Ate Flores (incluido)
  • 2ºDG-A: Ate Guerra Paz (incluido)
  • 3ºDG-A: Ate Maceiras (incluido) EE.SS.

DESEÑO DE INTERIORES:

  • 1ºDI-A: Ate Lutsenko (incluido)
  • 2ºDI-A: Ate Iglesias Calvete (incluido)
  • 3ºDI-A: Ate García Piñeiro (incluido) EE.PP.

ILUSTRACIÓN:

  • 1ºILU-A: Ate Fernández Trigo (incluido)
  • 2ºILU-A: Ate Míguez Couso (incluido) EE.PP

FOTOGRAFÍA:

  • 1ºFOT-A: Ate Martínez Villasenín (incluido)
  • 2ºFOT-A: Ate Gil Ameijeiras (incluido)

EE.PP. ESCULTURA: 2ºESC-A: Ate Otamendi (incluido)

Información

Normas en caso de evacuación do Centro