Secretaría

Información

Documentación Académica

Unha vez realizada a matrícula, debes ler a Guía do Alumnado, na que se atopa toda a información necesaria para o comezo da túa formación na Escola. Tamén terás que consultar o horario do teu grupo, así como o calendario escolar.

Lembra que está a túa disposición para descarga outra documentación sobre a xestión da Escola, como o Proxecto Funcional e o Plan Anual, e as normas de evacuación do Centro, no caso de producirse unha emerxencia.

Mira con calma esta información antes do comezo das clases!

Recoñecemento de créditos 2022-23

O alumnado que cursa Ensinanzas Superiores interesado en solicitar o recoñecemento de créditos xa pode consultar a táboa de equivalencias na seguinte ligazón: http://www.edu.xunta.gal/portal/node/24450

Para realizar a solicitude, débese cumprimentar o seguinte modelo de solicitude e entregalo na Secretaría da Escola antes do mércores 14 de setembro de 2022.

Modelo de solicitude de recoñecemento curso 2022-23

Para o alumnado que cursa Ensinanzas Profesionais, o día 15 de setembro de 2022 abrirase na SEDE do Ministerio de Educación y Formación Profesional o procedemento de convalidacións de módulos de ciclos formativos de grao medio e grao superior de Artes Plásticas e Diseño para o curso 2022-23.

Para consultar toda a información sobre este trámite: https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/05/050120/ficha/050120-2022-alumnos.html

Xornadas acollemento alumnado Curso 2022-2023

Xoves 8 de setembro: alumnado de EEAASS e EEAAPP co Equipo Directivo.

 • 10:00 – 1º Curso EEAAPP (Ciclos)
 • 11:00 – 2º Curso EEAAPP (Ciclos)
 • 12:00 – 1º Curso EEAASS
 • 13:00 – 2º, 3º e 4º EEAASS

Venres 9 de setembro: alumnado de EEAASS e EEAAPP cos Departamentos.

 • 10:00 – EEAASS Deseño Gráfico
 • 11:00 – EEAASS Deseño de Interiores
 • 12:00 – EEAAPP Ilustración e Fotografía.
 • 13:00 – EEAAPP Dourado, Escultura, Cerámica e Madeira.

Luns 12 de setembro: comezo das sesións lectivas segundo os horarios publicados.

División dos grupos 2022-23

EE.SS. DESEÑO GRÁFICO:

 • 1ºDG-A: Álvarez a López
 • 2ºDG-A: Aldecoa a Flores
 • 3ºDG-A: Alján a Gómez

DESEÑO DE INTERIORES:

 • 1ºDI-A: Álvarez a Jamardo
 • 2ºDI-A: Cabarcos a Grandal
 • 3ºDI-A: Balseiro a Lago

ILUSTRACIÓN:

 • 1ºILU-A: Abilleira a González Ote***
 • 2ºILU-A: Amarelle a Fernández Preg***

FOTOGRAFÍA:

 • 1ºFOT-A: Álvarez a Martínez
 • 2ºFOT-A: Alves a Martínez Vill***

Información

Normas en caso de evacuación do Centro