Instalacións

A sede actual da Escola, na rúa Pelamios, foi deseñada polo arquitecto José Antonio Corrales, Premio Nacional de Arquitectura (1948, 2001), e comezou a construírse en 1983. Até entón, a sede da mesma era o Instituto da Garda (situada na praza de Pontevedra) onde compartía o espazo cos estudantes da devandita institución. A súa construción terminou en 1986 e unha vez efectuado o traslado, foi inaugurada o 14 de novembro de 1988 polo Vicepresidente da Xunta de Galicia, Javier Suárez Vence-Santiso e o Conselleiro de Educación da Xunta de Galicia, Aniceto Núñez García. Neses momentos a Directora da Escola era Carmen Serantes López.

A Escola atópase situada fronte á Enseada dos Pelamios, tras o Paseo Marítimo e entre as rúas dos Pelamios e a rúa Sacerdote Manuel Espiña; podendo acceder a ela desde a Rúa de Orillamar.

Conta con 5 niveis de altura, coa seguinte distribución:

 • Nivel 3

  • Sala de profesores.
  • Baño de profesores.
  • 2 despachos.
  • 1 zona de almacén.
  • Vivenda do conserxe.
  • Aseo de profesores.

 • Nivel 2

  • 3 Aulas Teóricas.
  • 2 Aulas Debuxo.
  • 2 Aulas Proxectos.
  • 2 Aulas Informática.
  • Aseos.

 • Nivel 1

  • 1 Aula Proxectos.
  • 1 Aula Debuxo.
  • 1 Aula Audiovisuais.
  • Administración (3 despachos).
  • Secretaría.
  • Conserxería.
  • Cafetería.
  • Biblioteca.
  • Aseos.

 • Nivel 0

  • Salón de Actos (capacidade: 250 persoas).
  • Taller de Fotografía.
  • Laboratorio de Fotografía.
  • Taller de Dourado.
  • Taller de Maquetas.
  • Taller de Escaiola.
  • Taller de Grabado.
  • Taller de Volume.
  • Taller de Cerámica.
  • 4 zonas de almacén.
  • Aseos.

 • Nivel -1

  • Taller de Forxa.
  • Taller de Pedra.
  • Taller de Madeira.

 • Axenda
 • Empresas