Arquivo PDF (420 KB) coa listaxe de cualificacións definitivas  da proba extraordinaria específica de acceso (setembro 2017) aos Ciclos Formativos de Grao Superior e Ensinanzas Modulares de Artes Plásticas e Deseño.