Listaxe de cualificacións provisionais (PDF 1,5 MB) da proba extraordinaria específica para o acceso aos ciclos formativos de grao superior e ensinanzas modulares de Artes Plásticas e Deseño con vacantes.