Asignación definitiva de prazas para cursar Ensinanzas Profesionais de Artes Plásticas e Deseño nas EASD da Comunidade Autónoma de Galicia para o vindeiro curso 2017-18.