Seguindo as recomendacións esixidas pola Covid-19, prégase que se solicite cita previa para realizar a matrícula.

Ensinanzas Superiores de Deseño:

Alumnado que xa está na escola:

 • Prazo de matrícula do 1 ao 9 de setembro de 2021
 • Documentación necesaria:
  • Xustificación de ter aboado o seguro escolar, os menores de 28 anos (sucursal ABANCA, rúa A Torre 11-13 ou en calquera outra entidade, na conta facilitada).
  • Xustificación de ter aboadas as taxas, segundo modelo facilitado.

Alumnado novo que cumpre os requisitos en xullo:

 • Prazo de matrícula do 19 ao 26 de xullo de 2021
 • Documentación necesaria:
  • Xustificación de ter aboado o seguro escolar, os menores de 28 anos (sucursal ABANCA, rúa A Torre 11-13 ou en calquera outra entidade, na conta facilitada).
  • Xustificación de ter aboadas as taxas, segundo modelo facilitado
  • Tres fotografía tamaño carné.

Ciclos Formativos de Grao Superior

Alumnado que xa está na EASD Pablo Picasso

 • Prazo de matrícula do 10 ao 15 de setembro de 2021
 • Documentación necesaria:
  • Xustificación de ter aboado o seguro escolar, os menores de 28 anos (sucursal ABANCA, rúa A Torre 11-13 ou en calquera outra entidade, na conta facilitada).

Alumnado novo que cumpre os requisitos en xullo

 • Prazo de matrícula do 19 ao 22 de xullo de 2021
 • Documentación necesaria:
  • Xustificación de ter aboado o seguro escolar, os menores de 28 anos (sucursal ABANCA, rúa A Torre 11-13 ou en calquera outra entidade, na conta facilitada).
  • Tres fotografías tamaño carné.

Alumnado novo que cumpre os requisitos en setembro

 • Prazo de matrícula do 16 ao 17 de setembro de 2021
 • Documentación necesaria:
  • Xustificación de ter aboado o seguro escolar, os menores de 28 anos (sucursal ABANCA, rúa A Torre 11-13 ou en calquera outra entidade, na conta facilitada).
  • Tres fotografías tamaño carné.

Máis información no menú de Secretaría desta mesma páxina web.