A modificación ben motivada pola publicación da  ORDE do 21 de novembro de 2016 pola que se regula a ordenación das ensinanzas artísticas superiores de Deseño en desenvolvemento do Decreto 172/2015, do 29 de outubro, polo que se establece o plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de Deseño na Comunidade Autónoma de Galicia. Modifícanse as datas das probas e da avaliación da convocatoria extraordinaria de cuarto curso.

Nomeadamente, estas probas extraordinarias de cuarto curso realizaranse do 18/05/17 ao 31/05/17, segundo os calendarios propostos polos departamentos correspondentes, e a convocatoria final extraordinaria de cuarto curso celebrarase o día 02/06/17.

Calendario escolar modificado (PDF, 36 KB)