Días das Letras Galegas 17 de maio de 2018, María Victoria Moreno Márquez