ENSINANZAS SUPERIORES

O alumnado das ensinanzas superiores en deseño, que non solicitaron beca do MEC, pendente de aboar as taxas da matrícula do curso 2020-2021, ten que presentar a carta de pago na oficina da escola.

O alumnado das ensinanzas superiores en deseño pendente de aboar o seguro escolar do curso 2020-21 ten que presentar o recibo na oficina da escola.

ENSINANZAS PROFESIONAIS

O alumnado das ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño pendente de aboar o seguro escolar do curso 2020-21 ten que presentar o recibo na oficina da escola.