A través desta páxina web non se recaban datos de carácter persoal dos usuarios sen o seu coñecemento, nin se ceden a terceiros.

A páxina web eapicasso.com pode conter enlaces a sitios web de terceiros, as políticas de privacidade son allenas á das eapicasso.com. Ao acceder a tales páxinas web, o usuario pode decidir se aceptar as súas políticas de privacidade e de cookies. Con carácter xeral, se navega por internet vostede pode aceptar ou rechazar as cookies de terceiros desde as opcións de configuración do seu navegador.

A continuación, lle indicamos a información básica:

Responsable do tratamento:

Os datos de carácter persoal que se puideran recabar directamente do usuario serán tratados de forma confidencial e quedarán incorporados á correspondente actividade do tratamento titularidad de EASD PABLO PICASSO.

Finalidade do tratamento:

A finalidade do sitio web é a de informar dos productos e servicios relacionados ca súa actividade empresarial. O usuario consiente expresamente que os seus datos personais sexan tratados para a remisión de información de carácter comercial por vía electrónica (Por exemplo: correo electrónico, redes sociais… etc.).

Lexitimación do tratamento:

O tratamento dos seus datos se realiza para o cumplimento da relación contractual entre o usuario rexistrado e o titular desta páxina web, así como cando a finalidade do tratamento requira o seu consentimento, para o cal se habilitaron os correspondentes formularios, que serán prestados mediante unha clara acción afirmativa (Por exemplo, mediante a aceptación da casilla correspondente á política de privacidade).

Conservación de datos:

Os datos personais proporcionados polos usuarios, xa sexa a través dos formularios de contacto ou a través do rexistro de usuarios na páxina web, se conservarán durante o tempo necesario para cumplir ca finalidade para a que se recaban e para determinar as posibles responsabilidades que se puideran derivar da finalidade, ademáis dos periodos establecidos na normativa de archivos e documentación.

Comunicación de datos

Con carácter xeral non se comunicarán os datos personais a terceiros, salvo obligación legal.

Tratamento dos datos de menores:

As persoas maiores de 16 anos podrán prestar válidamente o seu consentemento para o tratamento dos seus datos personais a través desta páxina web.

O tratamento de datos de persoas menores de 16 annos necesitará o consentemento dos seus pais ou tutores legais, cuestión que haberá de manifestarse nos formularios de contacto.

Dereitos dos interesados:

Pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición e limitación do tratamento e portabilidade dos seus datos, así como non ser obxecto de decisións basadas únicamente no tratamento automatizado dos seus datos, cando procedan, ante a Agencia Española de Protección de Datos, mediante correo postal en Os Pelamios 2, 15001 A Coruña ou na escola.arte.pablo.picasso@edu.xunta.es