Alberto Suárez

Fotografía

Frío

Fotolibro

Este ensaio fotográfico céntrase no teatro en Galicia e as compañías de teatro independentes. A parte documental do proxecto segue a compañía A Feroz, e ao mismo tempo, entrelaza a historia da novela que se está adaptando.  A creación do fotolibro complétase coa exhibición das imaxes las entradas dos teatros onde se vai representar a obra.

Alberto_suarez_1
Alberto_suarez_2
Alberto_suarez_3
Alberto_suarez_4