Aldara González Vázquez

Deseño de Interiores

Este local pensado como centro sociocultural para o colectivo LGTBI+ disporá de espazos administrativos para os traballadores do centro e de espazos dedicados  á atención persoal e individual. Tamén haberá unha área para a xestión de diferentes iniciativas, como charlas informativas, debates, exposicións de artistas do colectivo, mercados ambulantes, etc… para achegar á comunidade LGBT+ un espazo seguro en todos os contextos.

Aldara_gonzalez_vazquez_6
Aldara_gonzalez_vazquez_5
Aldara_gonzalez_vazquez_4
Aldara_gonzalez_vazquez_3
Aldara_gonzalez_vazquez_7
Aldara_gonzalez_vazquez_1