Alejandro Ennes Moscoso

Deseño de Interiores

CUADRO Nº5

Rehabilitación dunha vivenda rústica.

Normalmente, cando se realiza a rehabilitación dunha vivenda, atópase a esencia ou a pegada das persoas que viviron nela con anterioridade. Como é neste caso. A vivenda contaba cun anexo derrubadopolo paso do tempo, pero que aínda conservaba os seus muros delimitando un perímetro que pedía ser respetado. Deste xeito, concebiuse un volume onde estaba o anterior, se restarlle importancia á vivenda principal.