Alexandra Gil Fernández

Deseño de Interiores

ESTROBO

Habilitación dun espazo de restauración

Creación dun espazo de 5x5m adicado á restauración dentro dun clube de traíñas. A solución procura dus obxectivos; por un lado, ofrecer un punto de encontro en momentos puntuais para os asociados ao clube, e por outro, xerar pequenos ingresos cun investimento reducido.