Claudia Mina

Fotografía

Sobre tinta

Fotolibro

Nun primeiro momento, este fotolibro estaba pensado para falar sobre as tatuaxes, pero tal como confesa a súa autora, foi evolucionando: “ ‘Sobre tinta’ é un xeito de crear, de desenvolver a miña obra e mezclar as miñas tres grandes paixóns: ilustración, escritura e como non, fotografía” 

Sobre_tinta_Página_43
Sobre_tinta_Página_19
Sobre_tinta_Página_16
Sobre_tinta_Página_14
Sobre_tinta_Página_11
Sobre_tinta_Página_33