Patricia Varela González

Deseño de Interiores

Vivenda transformable

O proxecto nace da necesidade de flexibilizar o espazo, ofrecendo diferentes configuracións na distribución, de xeito que convivan unha vivenda e un espazo para ofrecer clases de entrenamento persoal. Os prismas móbiles permiten obter almacenamento, dando a posibilidade crear espazos pechados onde antes non había. O feito de que se movan permite abrir a cociña ao salón, creando un espazo aberto.