Sara García Díaz

Deseño Gráfico

VXAD BISIONA

Naming e imaxe global

Bisiona representa a curiosidade a través da dualidade que existe nun obxecto e é o naming que toman as “V Xornadas de Arte e Deseño” que organiza a EASD Pablo Picasso. A curiosidade é a chama que prende o proceso creativo. A través da [visión] e a conexión de diferentes conceptos [bi] ilumínanse grandes ideas que nos permiten dar no centro da diana.
Deseño da Gráfica: Sara García Díaz.
Colaboran na aplicación do deseño e producción de artes finais das pezas para impresión e pantalla: Guillermo Avendaño, Melina Caviale, Antía González, Gristina Guillán, Florencia López, Sofía Mojón, Patricia Rodríguez,

Máis VXAD Bisiona: https://www.eapicasso.com/v-xornadas-de-arte-e-deseno/

Bisiona
Bisiona
Sara García
Sara García
Bisiona