Helena Lafuente González

Deseño Gráfico

PLANISPHERE

Identidade de marca e deseño interactivo

Este proxecto ten como obxectivo a creación dunha aplicación móbil en colaboración coa start up española Airhopping. Planisphere é unha aplicación móbil enfocada á planificación de viaxes mediante a elección dos gustos e preferencias por parte do usuario. O seu labor é ofrecer a mellor experiencia posible e que esta aplicación se utilice conxuntamente co selector de voos de Airhopping.

Enlace ao prototipo:
https://www.figma.com/proto/I2m6wPcFtH0ZzMcf9hVpJJ/App_Planisphere_Helena_Lafuente?node-id=1%3A2&starting-point-node-id=1%3A2

Helena Lafuente
Helena Lafuente
Helena Lafuente
Helena Lafuente
lafuente_helena_4