Daniel Muñiz

Fotografía

PARKING-1

Fotolibro
Este proxecto toma como idea central, a captura de imaxes de lugares subterráneos: aparcadoiros públicos e garaxes privados. As fotografías amosan o espazo físico destes lugares de maneira que se reflicta, non só as características arquitectónicas comúns destas infraestruturas senón tamén o ambiente e as sensacións que estes transmiten.

PARKING -1
PARKING -1
muniz_daniel__Página_05
PARKING -1
muniz_daniel__Página_20
muniz_daniel__Página_21
PARKING -1